Montering

Vi utför olika typer av manuella operationer som inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara att utföra i ett klippverktyg såsom särskilda bockoperationer och gängning. Trenden går också mot alltmer komplexa uppdrag och att kunder efterfrågar sammansatta delsystem istället för enskilda komponenter. Vi utför därför även manuella och semi-automatiserade monteringsoperationer som innefattar komplexa fysiska och/eller sensorstyrda kvalitetssäkringsmoment, s.k. poka-yoke.

Naturligtvis har vi tätt samarbete med ett antal utvalda härd- och ytbehandlingsföretag, i respektive region.

 

Teknik
Morgan Rehnström
Kontor: +46 321 53 08 00
Mobil: +46 706 66 22 28
E-post: morgan.rehnstrom@precomp.com

 

Försäljning
Martin West
Kontor: +46 321 53 08 00
Mobil: +46 703 53 08 84
E-post: martin.west@precomp.com