Finklippning

Vår kärnkompetens är finklippning och vi har totalt 13 stycken finklippningspresslinor, från 25 ton upp till 700 ton. Vi har även en manuell finklippningspress för klippning av t.ex. enstaka faser eller hål i en komponent. Vi klipper precisionskomponenter i olika typer av material såsom stål, rostfritt stål, mässing, koppar och aluminium. Vi klarar av plåttjocklekar från 0,1 mm upp till 12 mm, och bredder upp till 350 mm.

Finklippningstekniken möjliggör tillverkning av precisionskomponenter utan efterföljande bearbetning av klippytan; detta eftersom materialet hålls fast under klippmomentet. Detta är den i särklass viktigaste skillnaden mellan en finklippt och en konventionellt pressad komponent. I situationer där en komponent utsätts för dynamisk påfrestning eller används som en funktionsyta, som exempelvis i kugghjul, krävs finklippning för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som applikationen kräver.

Vid finklippning skjuvas materialet isär, medan det vid pressning bryts isär (d.v.s. materialets brottgräns har överskridits). En analogi kan göras med att dela itu ett papper, vilket kan göras antingen genom att klippa eller riva isär det. Vilket tycker du blir bäst?

Ytterligare en väsentlig och viktig skillnad mellan en finklippt och en konventionellt pressad komponent är dess planhet. Eftersom materialet hålls fast under klippmomentet, via ett mothåll, resulterar detta i en planare komponent. Även här kan kostsam efterbearbetning, i form av planslipning, minimeras om finklippningstekniken används.


Jämförelse mellan klippytor och planhet på en finklippt (vänster) och konventionellt pressad detalj (höger),
båda 6 mm tjocka.

Tekniskt kan skillnaden mellan finklippning och konventionell pressning förklaras enligt följande. Vid finklippning hålls materialet fast med dels en ringeggsförsedd tillhållare, dels ett speciellt mothåll. Detta minskar avsevärt risken för att materialet rör sig under själva klippmomentet. För att ytterligare minska risken för att materialet rör sig arbetar pressen långsammare just under själva klippmomentet.

För att nå en fin klippyta (blankzon) är kraven på precision på ingående verktygsdelar och styrningar avsevärt högre än för konventionella pressverktyg. Klippspalten i ett finklippningsverktyg måste vara betydligt mindre än vid andra verktyg för att åstadkomma blankzon. Klippspalten ligger normalt på ca 0,5% av materialets tjocklek, till skillnad mot konventionella pressverktyg där klippspalten ligger på ca 5-10%. Vid en materialtjocklek på 5 mm är alltså klippspalten 0,025 mm (25 µm) för ett finklippningsverktyg. Detta ska jämföras med ett hårstrås tjocklek som är ca 100 µm!

Du kan läsa mer om finklippning på Wikipedia.

 

Försäljning

Martin West
Kontor: +46 321 53 08 00
Mobil: +46 703 53 08 84
E-post: martin.west@precomp.com