Teknik- och produktområden

Produktområden

Vårt erbjudande sträcker sig från enskilda komponenter till delsystem. Vi har genom åren producerat komponenter till flera användningsområden. Gemensamt för komponenterna inom alla dessa områden är att kraven på precision är höga.