Teknik- och produktområden

Små komponenter - Hög precision!

Genom åren har vi samlat kunskap och kontakter från flera olika branscher. Den kompetensen, och det nätverket, är viktiga tillgångar i vårt arbete att förstå våra kunders behov. Tekniken vi använder för att tillverka komponenter är finklippning, konventionell pressning och sammansättning. Våra produktområden vänder sig mot flera olika branscher och är allt från enskilda komponenter till sammansatta komponenter som tillsammans bildar ett delsytem.