Miljöpolicy

Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Därför fokuserar vi på att

  • ha hög medvetenhet kring miljöfrågor hos alla våra medarbetare, där vi lägger stort fokus på återanvändning.
  • utmana den egna verksamheten, kunder och leverantörer att ständigt förbättra våra produkters och processers miljöpåverkan.
  • inom vårt verksamhetsområde hålla oss uppdaterade om nya forskningsrön samt legala och andra för organisationen bindande krav, och att efterleva dessa.
  • upprätthålla vårt frivilliga miljötillstånd hos Länsstyrelsen.
  • förebygga förorening, vilket är extra viktigt med tanke på vår närhet till unika vattenområden.

 

Klicka på länken nedan för att öppna som pdf.

Miljöpolicyn.pdf