Miljö

Att generera minsta möjliga miljöpåverkan är en integrerad del av vår verksamhet, pådrivet också av de ekonomiska förtjänster vi gör genom att hushålla på resurser, vare sig det rör sig om tvättvatten eller maskinolja. Vi samarbetar med, men utmanar också, kunder och leverantörer i vårt gemensamma ansvar för våra produkters och processers miljöpåverkan.


Vi är miljöcertifierade enligt ISO14001 sedan 2002.

ISO 14001 1144 Precomp Solutions AB 2023.pdf