Inköp

På Precomp Solutions strävar vi efter att utveckla ett nära och långsiktigt samarbete med våra leverantörer. Som potentiell leverantör bör du känna till att vi har som krav att våra leverantörer är ISO9001 certifierade. Vi ser gärna att ni är miljöcertifierade enligt ISO14001 samt har erfarenhet av IMDS rapportering. Vi kräver också att ni agerar i enlighet med ”FNs Global Compact” och ”OECD Guidelines for Multinational Enterprises”, se vidare vår Supplier CSR policy och vår uppförandekod.

Se även vår leverantörsmanual som utförligare beskriver vad ni som leverantör behöver leva upp till för att passa som leverantör till oss.
Supplier Manual.

Om du tror att ditt företag kan passa som leverantör till Precomp Solutions är du välkommen att kontakta inköp.