Strategi

Vår affärsidé – precisionskomponenter med hög kvalitet
Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin.
Vi skapar värde för våra kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för våra kunders behov, nu och i framtiden.


Vår vision – att vara den naturliga samarbetspartnern
Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern till tillverkningsindustrin. Vi skall vara våra samarbetspartners pålitligaste leverantör och möta höga krav på kvalitet och effektivitet samt utföra vårt arbete med passion och energi.
Med världen som marknad agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Läs mer i vår uppförandekod.

Strategi – realisering av potential
Vår strategi är att fortsätta utveckla verksamheten vid fabrikerna i Ulricehamn och Sofia, Bulgarien där fokus ligger på effektivisering genom dels automatisering, dels fortsatt lean arbete. Vi ska ha fortsatt stort marknadsfokus mot fordonsindustrin, men vi har även ambition att fortsätta utveckla affären mot andra segment för att minska beroendet av en enskild industri. Den ökande försäljningen leder till bättre resursutnyttjande i fabrikerna vilket skapar ökad lönsamhet.