Socialt ansvarstagande

Inom Precomp Solutions ser vi socialt ansvarstagande som en förutsättning för att attrahera de bästa medarbetarna, kunderna, leverantörerna och samarbetspartners - och därmed skapa ett hållbart och lönsamt företag.

För att ge unga en bra start i arbetslivet erbjuder vi feriearbete och praktikplatser. Likaså sponsrar vi lokala idrottsföreningar som ett sätt att uppmuntra till aktiv fritid. Våra värderingar är dokumenterade och utgör grunden i hur vi ska agera för att kunna ta ansvar för våra handlingar.

Code of Conduct.pdf