Verkställande ledning

Peter Sprigg VD och koncernchef

Peter Sprigg är VD/CEO för Precomp Group. Född 1966. Gymnasial utbildning.  Anställd på Precomp Solutions sedan 1 april 2020. Peter, har en omfattande internationell erfarenhet av företagsledande inom teknik och industri. Peter´s erfarenhet gör att han även sitter som extern styrelseledamot i tre andra bolag.  Tidigare karriär, CEO i bolaget Helge Nyberg AB under 10år och Group Commercial Director inom Emballator Metal Group 5år.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 888 151
 

Martin West Marknads och säljchef

Martin West är marknads och försäljningschef för Precomp Solutions AB. Född 1973. Anställd i Precomp Solutions 2011 och fram till 2019 med rollen som VD. Sedan 2019, marknad och försäljningschef. Martin är teknologie doktor och civilingenjör i industriell ekonomi, båda vid Linköpings Tekniska Högskola, samt har forskat och undervisat vid Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Tidigare karriär inom AB Volvo.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 338 150

 

Pernilla Geidvall Ekonomichef

Pernilla Geidvall är Ekonomichef för Precomp Solutions AB. Född 1970. Anställd i Precomp Solutions sedan 2018. Pernilla har studerat vid Högskolan i Skövde och är Civilekonom. Tidigare karriär på bl.a. XR Logistik, Volvo Powertrain och Handelsbanken.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: Inga

 

Lars-Olof Gustafsson Inköps och Logistikchef

Lars-Olof Gustafsson är inköp- och Logistikchef för Precomp Solutions AB. Född 1963. Gymnasial utbildning. Anställd som planerare 2007-2013 och därefter sedan 2013 i rollen som inköps- och logistikchef. Tidigare Produktions- och Logistikchef på Borgstena Textil från 2001 till 2007 och innan dess planeringssansvarig i produktion på Timmele Färgeri.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 233 000st.

 

Andreas Ljungberg Fabrikschef

Andreas Ljungberg är Fabrikschef för Precomp Solutions AB. Född 1992. Gymnasial utbildning. Anställd i Precomp Solutions 2015-2018 som Key Account Manager. Perioden 2018-2020 som produktionschef och sedan hösten 2020 med rollen som Fabrikschef/COO i bolaget. Andreas har tidigare en karriär inom försäljning och har drivit eget bolag inom digital marknadsföring.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 444 076 st.

 

Krestin Fristedt Kvalitets och miljöchef

Krestin Fristedt är Kvalitet- och Miljöschef för Precomp Solutions AB. Född 1972. Högskoleutbildning på Maskinlinjen vid Högskolan i Borås. Anställd i Precomp Solutions sedan 25 februari 2021. Tidigare karriär inom Autoliv Sverige AB, med olika roller under 23 år. Senaste uppdraget var Supplier Quality Manger perioden 2018- 2021 och innan dess Fabrikschef perioden  2015 –  2017 samt rollen som Produktionschef perioden 2014- 2015.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: Inga