Verkställande ledning

Martin Larsson tillförordnad VD och koncernchef

Martin Larsson är tillförordnad VD/CEO för Precomp Group sedan 5 september 2022. Född 1969. Civilinjenjör från KTH i Stockholm och Dartmouth College/Thayer School of Engineering i New Hampshire,USA samt ekonomistudier på Stockholms universitet.  Martin har jobbat i Tyskland, Japan och Sverige inom fordonsindustrin under 25 år. Tidigare karriär, CEO på Plastal under 6 år och olika ledande befattningar inom teknik, ekonomi och inköp på GM under 17 år. Martin är även styrelseledamot i Precomp Solutions AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 010 000

 

Martin West Marknads och säljchef

Martin West är marknads och försäljningschef för Precomp Solutions AB. Född 1973. Anställd i Precomp Solutions 2011 och fram till 2019 med rollen som VD. Sedan 2019, marknad och försäljningschef. Martin är teknologie doktor och civilingenjör i industriell ekonomi, båda vid Linköpings Tekniska Högskola, samt har forskat och undervisat vid Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Tidigare karriär inom AB Volvo.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 884 790

 

Gunilla Ringström CFO och HR-chef

Gunilla Ringström är CFO och HR-chef på Precomp Solutions AB. Född 1971. Civilekonomexamen vid Högskolan i Borås. Anställd i Precomp Solutions från 2022, men har även arbetat på företaget under åren 2008-2015 i samma roll. Tidigare karriär som ekonomi- och HR-chef på Inission Borås AB, koncernredovisningschef på TF Bank AB och ekonomichef på Borgstena Textile AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende till bolagets större ägare.

Aktier: 6 450

 

Lasse Brodén Inköps och Logistikchef

Lasse Brodén är inköp- och Logistikchef för Precomp Solutions AB. Född 1963. Gymnasial utbildning. Anställd som planerare 2007-2013 och därefter sedan 2013 i rollen som inköps- och logistikchef. Tidigare Produktions- och Logistikchef på Borgstena Textil från 2001 till 2007 och innan dess planeringssansvarig i produktion på Timmele Färgeri.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 222 038

 

Andreas Ljungberg Fabrikschef

Andreas Ljungberg är Fabrikschef för Precomp Solutions AB. Född 1992. Gymnasial utbildning. Anställd i Precomp Solutions 2015-2018 som Key Account Manager. Perioden 2018-2020 som produktionschef och sedan hösten 2020 med rollen som Fabrikschef/COO i bolaget. Andreas har tidigare en karriär inom försäljning och har drivit eget bolag inom digital marknadsföring.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 444 076 

 

Krestin Fristedt Kvalitets och miljöchef

Krestin Fristedt är Kvalitet- och Miljöschef för Precomp Solutions AB. Född 1972. Högskoleutbildning på Maskinlinjen vid Högskolan i Borås. Anställd i Precomp Solutions sedan 25 februari 2021. Tidigare karriär inom Autoliv Sverige AB, med olika roller under 23 år. Senaste uppdraget var Supplier Quality Manger perioden 2018- 2021 och innan dess Fabrikschef perioden  2015 –  2017 samt rollen som Produktionschef perioden 2014- 2015.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 720