Verkställande ledning

Jonas Andersson VD och koncernchef, tillförordnad produktionschef

Jonas Andersson är VD/CEO för Precomp Group sedan den 1 februari 2024. Född 1976. Bachelor of Science in Engineering (BSc) från Högskolan i Borås. Jonas har en omfattande bakgrund med över 16 års erfarenhet inom rymdindustrin hos Beyond Gravity och har tidigare arbetat som operativ chef på Speed Production, platschef på Inission Borås AB, samt VD för Steelo AB.

Aktier: 100 766

 

Martin West Inköpschef och anvarig för löpande kundaffärer

Martin West är inköpschef och ansvarig för löpande kundaffärer hos Precomp Solutions AB. Född 1973. Anställd i Precomp Solutions 2011 och fram till 2019 med rollen som VD, under 2019 - 2023 som marknads- och försäljningschef. Martin är teknologie doktor och civilingenjör i industriell ekonomi, båda vid Linköpings Tekniska Högskola, samt har forskat och undervisat vid Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Tidigare karriär inom AB Volvo.

Aktier: 1 561 115

 

Gunilla Ringström CFO och HR-chef

Gunilla Ringström är CFO och HR-chef på Precomp Solutions AB. Född 1971. Civilekonomexamen vid Högskolan i Borås. Anställd i Precomp Solutions från 2022, men har även arbetat på företaget under åren 2008-2015 i samma roll. Tidigare karriär som ekonomi- och HR-chef på Inission Borås AB, koncernredovisningschef på TF Bank AB och ekonomichef på Borgstena Textile AB.

Aktier: 6 450

 

Lasse Brodén Logistik- och IT-chef

Lasse Brodén är logistik- och IT-chef för Precomp Solutions AB. Född 1963. Gymnasial utbildning. Anställd som planerare 2007-2013 och 2013-2023 i rollen som inköps- och logistikchef. Tidigare Produktions- och Logistikchef på Borgstena Textil från 2001 till 2007 och innan dess planeringssansvarig i produktion på Timmele Färgeri.

Aktier: 222 038

 

Andreas Ljungberg Marknads- och försäljningschef

Andreas Ljungberg är marknads- och försäljningschef för Precomp Solutions AB. Född 1992. Gymnasial utbildning. Anställd i Precomp Solutions sedan 2015 och har haft roller som Key Account Manager och fabrikschef/COO i bolaget. Andreas har tidigare en karriär inom försäljning och har drivit eget bolag inom digital marknadsföring.

Aktier: 444 076 

 

Krestin Fristedt Kvalitets- och miljöchef

Krestin Fristedt är kvalitet- och miljöchef för Precomp Solutions AB. Född 1972. Högskoleutbildning på maskinlinjen vid Högskolan i Borås. Anställd i Precomp Solutions sedan 2021. Tidigare karriär inom Autoliv Sverige AB, med olika roller under 23 år. Senaste uppdraget var Supplier Quality Manger perioden 2018- 2021 och innan dess fabrikschef perioden  2015 –  2017 samt rollen som produktionschef perioden 2014- 2015.

Aktier: 225

 

Morgan Rehnström Teknisk chef

Morgan Rehnström är teknisk chef hos Precomp Solutions AB. Född 1966. Anställd i Precomp Solutions 1996. Maskiningenjör samt Fil.kand. inom ekonomi från Högskolan i Borås. Har tidigare jobbat på Mont Blanc Industri AB med produktutveckling samt undervisat på Högskolan i Borås. 

Aktier: 0