Styrelse

Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Vidare har två ledamöter utsetts som arbetstagarnas representant.
 

  • Styrelseordförande: Stig-Arne Blom
  • Ledamöter: Martin Larsson, Harriet Lidh, Jan Asplund, Bodil Björk (arbetstagarrepresentant), Gunnar Bohlin (arbetstagarrepresentant)

 

Stig-Arne Blom Styrelseordförande
Född 1948. Civilingenjör Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare CEO för IRO, numera delägare i ett antal bolag. Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2014. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Pedab AB, Lideco AB och Kraftpowercon AB.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 667 237, varav 147 120 via bolaget Conatum AB

 

Harriet Lidh Styrelseledamot
Född 1965. Maskiningenjör samt marknadsekonom vid IHM Business school i Göteborg. Tidigare VD vid Lidhs verktyg AB. Idag aktiv arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser samt rådgivare på ALMI Företagspartner i Jönköping. Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2017.

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 833 985, varav 27 625 via bolaget Lidhs förvaltning AB

 

Martin Larsson Styrelseledamot, tillförordnad VD och koncernchef
Född 1969. Civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan och Thayer School of Engineering/Dartmouth College. Tidigare CEO för Plastal Industri AB och olika ledande roller inom teknik, ekonomi och inköp på GM i Tyskland, Japan och Sverige. Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2015 och tillförordnad VD och koncernchef sedan 5 september 2022. 

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 010 000

 

Jan Asplund Styrelseledamot
Född 1969. Elingenjör. Verksam inom detaljhandel och möbeltillverkning sedan 1991. Grundare och ägare Öret bad & rum AB 1992-2005. Grundare och ägare i Aspen AB 2002-2010. VD mellan åren 2002-2008. Delägare och styrelseledamot i Morgana AB 2013-2016. Grundare och delägare Vore AB 2016-2020.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 5 080 464 via bolaget Contilia AB

 

Bodil Björk Styrelseledamot
Född 1957. Löneadministratör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2014. Arbetstagarrepresentant, Unionen.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 Aktier: Inga

 

Gunnar Bolin Styrelseledamot
Född 1959. Finklippningsoperatör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1985. Styrelseledamot sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

beroebdeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: Inga