Styrelse

Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden. De har valts för tiden intill årsstämman 2021. Vidare har två ledamöter utsetts som arbetstagarnas representant.
 

  • Styrelseordförande: Stig-Arne Blom
  • Ledamöter: Martin Larsson, Harriet Lidh, Jan Asplund, Bodil Björk (arbetstagarrepresentant), Gunnar Bohlin (arbetstagarrepresentant)

 

Stig-Arne Blom Styrelseordförande
Född 1948. Civilingenjör Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare CEO för IRO, numera delägare i ett antal bolag.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2014. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Pedab AB, Lideco AB, rådgivare till styrelse och management i Kraftpowercon AB.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 667 236, varav 147 120 via bolaget Conatum AB

 

Harriet Lidh Styrelseledamot
Född 1965. Maskiningenjör samt marknadsekonom vid IHM Business school i Göteborg. Tidigare VD vid Lidhs verktyg AB. Idag aktiv arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2017.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 1 833 985, varav 313 869 via bolaget Lidhs förvaltning AB

 

Martin Larsson Styrelseledamot
Född 1969. Civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare CEO för Plastal Industri AB och inköpsdirektör för Saab och GM. Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2015. 

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: Inga

 

Jan Asplund Styrelseledamot
Född 1969. Elingenjör. Verksam inom detaljhandel och möbeltillverkning sedan 1991. Grundare och ägare Öret bad & rum AB 1992-2005. Grundare och ägare i Aspen AB 2002-2010. VD mellan åren 2002-2008. Delägare och styrelseledamot i Morgana AB 2013-2016. Grundare och delägare Vore AB 2016-2020.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: 6 080 464 via bolaget Contilia AB

 

Bodil Björk Styrelseledamot
Född 1957. Löneadministratör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2014. Arbetstagarrepresentant, Unionen.

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

 Aktier: Inga

 

Gunnar Bolin Styrelseledamot
Född 1959. Finklippningsoperatör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1985. Styrelseledamot sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, IF Metall.

beroebdeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Aktier: Inga