Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Läs hela kallelsen genom att klicka på länken nedan:

Kallelse extra bolagsstämma_Precomp Solutions AB (publ).docx