Ren precision sedan 1956

Precomp Solutions har sin grund i Maskin-Elektro som startades av Paul Sekely i Ulricehamn 1956. Maskin-Elektro var till en början inriktad på att linda elmotorer som användes till vindrutetorkare på personbilar. Under en affärsresa till Schweiz kom Paul Sekely i kontakt med finklippningstekniken. Strax därefter fick företaget i uppdrag att leverera verktyg till dåvarande Svenska Dataregister (Sweda) och Hugin i Stockholm som hade börjat nyttja finklippningstekniken under inledningen av 60-talet för detaljer till mekaniska kassa-, räkne- och bokföringsmaskiner.

1966 kompletterades den konventionella pressningen med den första finklippningspressen. Finklippningsverksamheten växte därefter snabbt och tekniken blev med tiden företagets huvudinriktning och kärnverksamhet.

1976 sålde Paul Sekely Maskin-Elektro till Rotima Investment (nuvarande Consilium). Strax därefter utökades tillverkningsprogrammet med verktygsövervakare samt styr- och kontrollutrustning för plåtbearbetningspressar, för att sedermera avyttras 1985.

Bokstavligen över en natt 1977 försvann nästan all efterfrågan av finklippta komponenter till Sweda och Hugin, i det teknikskifte som skedde då elektroniken gjorde sitt intåg och elektriska lågprismaskiner från Japan övertog marknaden.

80-talet kom att ägnas åt att öka försäljningen mot fordonsindustrin. I takt med ökande krav på fordonssäkerhet kom också detta segment att växa kraftigt för bolaget.

1996 förvärvades Turon, som hade sin bakgrund i Sweda, med verksamhet inom finklippning och konventionell pressning. Året senare införlivades Turon med Maskin-Elektro och Consilium Components bildades. Året efter förvärvades finklippningsverksamheten från Silva Production, och Consilium Components blev nu Skandinaviens enda bolag med finklippning som kärnverksamhet.

Under 2005 tog bolaget steget ut i Europa och etablerade en fabrik i Sofia, Bulgarien. Fabrikens fokus var finklippning och efterföljande monteringsarbete. 2023 togs beslut om att samla verksamheten i Ulricehamn och verksamheten i dotterbolaget avvecklades.

2007 valde Consilium att dela ut bolaget till sina aktieägare och bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsens First North-lista under det nuvarande företagsnamnet Precomp Solutions AB. Efter 35 år med samma huvudägare fick bolaget under 2011 nya huvudägare i Precomp Holding.


Kassaregister från Sweda. Publicerad med tillstånd av Tekniska museet, Stockholm.