Certified adviser

First North tillhandahåller infrastruktur för handel och distribution av aktieinformation. Varje företag som godkänns för handel måste ha ett avtal med en Certified Adviser. Certified Adviser har ett avtal med börsen samt ett med företaget. Certified Adviser säkerställer att företaget uppfyller inträdeskraven och de löpande förpliktelser som sammanhänger med att företagets aktier är godkända för handel på First North. Dessutom övervakar Certified Adviser löpande att företaget iakttar reglerna och rapporterar omedelbart till börsen om någon regel bryts.

Precomp Solutions Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, representerade av Ronny Farnebäck. För mer information om Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, se kontaktuppgifter nedan.

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, Fähusgatan 5, 603 72 Norrköping
E-post, ca@skmg.se, tel 08-913 008, www.skmg.se