Visselblåsning

Precomp Solutions anser att det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden. Företaget har därför en visselblåsarfunktion dit man kan rapportera misstankar om oegentligheter, maila till:

whistleblower@precomp.com