2023-04-17

Precomp Solutions AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida www.precomp.se.

Ulricehamn 2023-04-17

Martin Larsson, tillf. VD Precomp Solutions AB

E-post: martin.larsson@precomp.com

Telefon: +46 (0)321-530 802

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. 
Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 Ladde ner rapport Ladde ner rapport