2021-02-05

Valberedningen i Precomp Solutions AB (publ) har efter möte utsett ordförande

Enligt stadgar utser valberedningen i Precomp Solutions AB sin ordförande inom gruppen. Vid valberedningens möte i början av februari valdes Lars-Olof Gustavsson som ordförande.

Som tidigare kommunicerats bildas valberedningen av de tre största aktieägarna jämte bolagets ordförande och dessa utgör således valberedning.

Frågor och synpunkter om valberedningens arbete, från andra aktieägare, kanaliseras till valberedningens ordförande.

Lars-Olof Gustavsson lars-olof.gustavsson@fourseasons.se   
Tysta Gatan 6
115 20 Stockholm

Ulricehamn 2021-02-05

Peter Sprigg, CEO/VD Precomp Solutions AB (publ), 073-994 09 13, peter.sprigg@precomp.com

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

 Ladde ner rapport