2022-09-01

Peter Sprigg slutar som VD och koncernchef för Precomp Solutions AB (publ)

Peter Sprigg har meddelat styrelsen att han önskar sluta som VD för Precomp Solutions och lämnar plats för en ny VD som ska ta bolaget in i nästa fas. Peter kommer att stå till bolagets förfogande under sex månader. Peter Sprigg har varit VD sedan april 2020.

Stig-Arne Blom, styrelseordförande, Precomp Solutions AB:

”Under Peters ledarskap har bolaget haft en positiv utveckling och Peter har varit starkt bidragande till att föra bolaget till dess nuvarande ställning. Peter har på ett framgångsrikt sätt tagit bolaget till en ny nivå med lönsamhet och ekonomisk stabilitet. Peter startade som VD i bolaget samtidigt som pandemin slog till 2020. Han har lett förändringsarbetet i bolaget som inneburit förbättrad lönsamhet och förbättrad produktionsproduktivitet. Trots stora utmaningar gjorde bolaget sitt starkaste resultat någonsin under 2021 och den positiva utvecklingen har fortsatt under 2022. Vi tackar Peter för alla de positiva förändringar som har genomförts i bolaget och vi söker nu en VD som kan ta bolaget vidare på vår tillväxtresa”.

Peter Sprigg, VD och koncernchef, Precomp Solutions AB:

”Jag är mycket, stolt och nöjd, med vad vi tillsammans har åstadkommit under min tid som VD. Det har varit ett privilegium att få leda och utveckla verksamheten och jag vill tacka alla medarbetare för deras insatser under utmanande omständigheter de senaste åren. Precomp är nu väl positionerade för att kunna ta kliv och växa vidare i linjen med utstakade planer som en ledande tillverkare av precisionskomponenter. Min bedömning är nu att det är rätt tid för en ny VD att ta vid och fortsätta arbetet framåt.”.

Ulricehamn 2022-09-01

För ytterligare information, vänligen kontakta

Stig-Arne Blom, Styrelsens ordförande, Precomp Solutions AB (publ), 070-525 16 15

Bolaget är noterat på NASDAQ First North Growth Market och handlas med kortnamnet PCOM B. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022 kl. 09.45 CET.