Årsstämma 2023

Nedan kan man ladda ned dokument inför årsstämman för 2023

 

Klicka här för att öppna kallelsen till årsstämman Precomp Solutions Aktiebolag - Kallelse Årsstämma 2023.pdf

Klicka här för att öppna fullmakt Fullmakt.pdf

Klicka här för att öppna revisionsberättelse för 2022 Undertecknad_revisionsberättelse_Precomp_Solutions_Aktiebolag_(publ)_2022.pdf

Klicka här för att öppna årsredovisningen för 2022 Årsredovisning Precomp Solutions AB 2022 signerad.pdf