Årsstämma 2022

Klicka här för att öppna kallelsen till årsstämman Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag 5 maj 2022.pdf

Klicka här för att öppna fullmakt Fullmakt.pdf

Klicka här för att öppna revisionsberättelse för 2021 Revisionsberättelse_Precomp_Solutions_AB_2021-12-31.pdf

Klicka här för att öppna årsredovisningen för 2021 Årsredovisning Precomp Solutions AB 2021.pdf