Aktie

Precomp Solutions AB (publ) är registrerat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet PCOM B, ISIN nummer för B aktien är SE0002114330.

Följ denna länk för att se aktuell aktieinformation från Nasdax OMX First North.

Bolagets Certified Adviser är:

Erik Penser Bank

Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm
E-post, certifiedadviser@penser.se , Tel 08-463 83 00, www.penser.se