Finklippning

Vår kärnkompetens är finklippning och vi har totalt 13 stycken finklippningspresslinor, från 25 ton upp till 700 ton. Vi har även en manuell finklippningspress för klippning av t.ex. enstaka faser eller hål i en komponent. Vi klipper precisionskomponenter i olika typer av material såsom stål, rostfritt stål, mässing, koppar och aluminium. Vi klarar av plåttjocklekar från 0,1 mm upp till 12 mm, och bredder upp till 350 mm.

Finklippningstekniken möjliggör tillverkning av precisionskomponenter utan efterföljande bearbetning av klippytan; detta eftersom materialet hålls fast under klippmomentet. Detta är den i särklass viktigaste skillnaden mellan en finklippt och en konventionellt pressad komponent. I situationer där en komponent utsätts för dynamisk påfrestning eller används som en funktionsyta, som exempelvis i kugghjul, krävs finklippning för att leva upp till den höga kvalitetsnivå som applikationen kräver.

Vid finklippning skjuvas materialet isär, medan det vid pressning bryts isär (d.v.s. materialets brottgräns har överskridits). En analogi kan göras med att dela itu ett papper, vilket kan göras antingen genom att klippa eller riva isär det. Vilket tycker du blir bäst?

Ytterligare en väsentlig och viktig skillnad mellan en finklippt och en konventionellt pressad komponent är dess planhet. Eftersom materialet hålls fast under klippmomentet, via ett mothåll, resulterar detta i en planare komponent. Även här kan kostsam efterbearbetning, i form av planslipning, minimeras om finklippningstekniken används.


Jämförelse mellan klippytor och planhet på en finklippt (vänster) och konventionellt pressad detalj (höger),
båda 6 mm tjocka.

Tekniskt kan skillnaden mellan finklippning och konventionell pressning förklaras enligt följande. Vid finklippning hålls materialet fast med dels en ringeggsförsedd tillhållare, dels ett speciellt mothåll. Detta minskar avsevärt risken för att materialet rör sig under själva klippmomentet. För att ytterligare minska risken för att materialet rör sig arbetar pressen långsammare just under själva klippmomentet.

För att nå en fin klippyta (blankzon) är kraven på precision på ingående verktygsdelar och styrningar avsevärt högre än för konventionella pressverktyg. Klippspalten i ett finklippningsverktyg måste vara betydligt mindre än vid andra verktyg för att åstadkomma blankzon. Klippspalten ligger normalt på ca 0,5% av materialets tjocklek, till skillnad mot konventionella pressverktyg där klippspalten ligger på ca 5-10%. Vid en materialtjocklek på 5 mm är alltså klippspalten 0,025 mm (25 µm) för ett finklippningsverktyg. Detta ska jämföras med ett hårstrås tjocklek som är ca 100 µm!

Vid finklippning används även unika pressar. Idag finns det bara en väsentlig tillverkare kvar, schweiziska Feintool, sedan de förvärvade konkurrenten Schmid 1999.

Du kan läsa mer om finklippning på Wikipedia.

Nyheter

2018-09-20 Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Contact list summer 2018 2018-04-04 Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2018-03-09 Information om riktad nyemission 20180309 2017-03-30 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2017-01-10 Valberedning Årsstämma 2017 2016-11-09 Precomp Solutions söker underhållstekniker 2016-03-24 Kallelse till årsstämma 2016-01-25 Valberedning Årsstämma 2016 2015-11-11 Delårsrapport januari – september 2015 2015-08-18 DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015 2015-06-29 Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions 2015-05-05 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 2015-05-05 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 2015-04-07 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2015-04-01 Precomp Solutions får order från trogen fordonskund 2015-03-03 Bokslutsrapport 2014 2015-01-22 Valberedning Årsstämma 2015 2014-12-02 Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer. 2014-11-26 Precomp Solutions startar serieproduktion av nya detaljer till Husqvarna 2014-10-08 Precomp Solutions har fått order från global tillverkare av värmeväxlare. 2014-09-23 Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem. 2014-08-21 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 2014-05-06 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 2014-04-15 Årsredovisning 2013