Strategi

Vår affärsidé – precisionskomponenter med hög kvalitet
Precomp Solutions affärsidé är att erbjuda precisionskomponenter till internationella kunder, främst fordonsindustrin.
Vi skapar värde för våra kunder genom att hålla en hög kvalitetsnivå, vara effektiva samt visa förståelse för våra kunders behov, nu och i framtiden.


Vår vision – att vara den naturliga samarbetspartnern
Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern till tillverkningsindustrin. Vi skall vara våra samarbetspartners pålitligaste leverantör och möta höga krav på kvalitet och effektivitet samt utföra vårt arbete med passion och energi.
Med världen som marknad agerar vi på ett ansvarsfullt sätt utifrån ett antal grundläggande värderingar och affärsprinciper. Läs mer i vår uppförandekod.

Strategi – realisering av potential
Vår strategi är att fortsätta utveckla verksamheten vid fabrikerna i Ulricehamn och Sofia, Bulgarien där fokus ligger på effektivisering genom dels automatisering, dels fortsatt lean arbete. Vi ska ha fortsatt stort marknadsfokus mot fordonsindustrin, men vi har även ambition att fortsätta utveckla affären mot andra segment för att minska beroendet av en enskild industri. Den ökande försäljningen leder till bättre resursutnyttjande i fabrikerna vilket skapar ökad lönsamhet.

Nyheter

2018-09-20 Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Contact list summer 2018 2018-04-04 Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2018-03-09 Information om riktad nyemission 20180309 2017-03-30 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2017-01-10 Valberedning Årsstämma 2017 2016-11-09 Precomp Solutions söker underhållstekniker 2016-03-24 Kallelse till årsstämma 2016-01-25 Valberedning Årsstämma 2016 2015-11-11 Delårsrapport januari – september 2015 2015-08-18 DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015 2015-06-29 Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions 2015-05-05 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 2015-05-05 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 2015-04-07 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2015-04-01 Precomp Solutions får order från trogen fordonskund 2015-03-03 Bokslutsrapport 2014 2015-01-22 Valberedning Årsstämma 2015 2014-12-02 Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer. 2014-11-26 Precomp Solutions startar serieproduktion av nya detaljer till Husqvarna 2014-10-08 Precomp Solutions har fått order från global tillverkare av värmeväxlare. 2014-09-23 Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem. 2014-08-21 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 2014-05-06 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 2014-04-15 Årsredovisning 2013