Verkställande ledning

Martin West VD och koncernchef

Martin West är VD och koncernchef för Precomp Solutions AB. Född 1973. Anställd i Precomp Solutions sedan 2011.
Martin är teknologie doktor och civilingenjör i industriell ekonomi, båda vid Linköpings Tekniska Högskola, samt har forskat och undervisat vid Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Tidigare karriär inom AB Volvo.
 

Anders Jansson Vice VD och Marknadschef

Anders Jansson är vice VD för Precomp Solutions AB, samt VD för Precomp Solutions EAD (Bulgarien). Han är även marknadschef för koncernen. Född 1967. Anställd i Precomp Solutions sedan 2011.
Anders är affärsekonom från IHM Göteborg. Tidigare karriär inom AB Volvo.
 

Anette Åberg Ekonomichef

Anette Åberg är ekonomichef för Precomp Solutions AB, född 1960. Anställd i Precomp Solutions sedan 1978.
Anette är gymnasieekonom och har från april 2002 arbetat som redovisningschef och från oktober 2017 som Controller.