Styrelse

Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, samt en styrelsesuppleant. De har valts för tiden intill årsstämman 2017. Vidare har två arbetstagarledamöter och två arbetstagarsuppleanter utsetts.
 

  • Styrelseordförande: Reinhold Dånmark
  • Ledamöter: Martin Larsson , Harriet Lidh, Stig-Arne Blom
  • Styrelsesuppleant: Anders Jansson
  • Arbetstagarrepresentanter: Faton Voca, Gunnar Bohlin


Reinhold Dånmark Styrelseordförande
Född 1953. Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Entreprenör och investerare. Tidigare bl a vVD Powerbox.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Nycopac AB.


Martin Larsson Styrelseledamot
Född 1969. Civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan. CEO för Plastal Industri AB. Tidigare inköpsdirektör för Saab och GM.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2015. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Jobro Plåtkomponenter AB.


Harriet Lidh Styrelseledamot
Född 1965. Maskiningenjör samt marknadsekonom vid IHM Business school i Göteborg. Tidigare VD vid Lidhs verktyg AB. Idag aktivs arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2017.


Stig-Arne Blom Styrelseledamot
Född 1948. Civilingenjör Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare CEO för IRO, numera delägare i ett antal bolag.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2014. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Elos AB, Kraftpowercon Sweden AB, Jobro Plåtkomponenter AB, Plastal Industri AB m fl.


Anders Jansson Styrelsesuppleant
Född 1967. Utbildad affärsekonom vid IHM Göteborg. Tidigare karriär inom AB Volvo.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011.


Faton Voca Arbetstagarledamot
Född 1977. Projektledare på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1999. Styrelseledamot sedan 2017. Representant för Unionen.


Gunnar Bolin Arbetstagarledamot
Född 1959. Finklippningsoperatör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1985. Styrelseledamot sedan 2007. Representant för IF Metall.