Styrelse

Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, samt en styrelsesuppleant. De har valts för tiden intill årsstämman 2020. Vidare har två ledamöter utsetts som arbetstagarnas representant.
 

  • Styrelseordförande: Stig-Arne Blom
  • Ledamöter: Martin Larsson , Harriet Lidh, Reinhold Dånmark, Bodil Björk (arbetstagarrepresentant), Gunnar Bohlin (arbetstagarrepresentant)
  • Styrelsesuppleant: Martin West

 

Stig-Arne Blom Styrelseordförande
Född 1948. Civilingenjör Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare CEO för IRO, numera delägare i ett antal bolag.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2014. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Pedab AB, Lideco AB, rådgivare till styrelse och management i Kraftpowercon AB.

Reinhold Dånmark Styrelseledamot
Född 1953. Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Entreprenör och investerare. Tidigare bl a vVD Powerbox.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011. Andra uppdrag: Styrelsemedlem i Nycopac AB. Ordförande Precomp Holding AB.

Harriet Lidh Styrelseledamot
Född 1965. Maskiningenjör samt marknadsekonom vid IHM Business school i Göteborg. Tidigare VD vid Lidhs verktyg AB. Idag aktiv arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2017.

Martin Larsson Styrelseledamot
Född 1969. Civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan. Tidigare CEO för Plastal Industri AB och inköpsdirektör för Saab och GM. Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2015. 

Martin West Styrelsesuppleant
Född 1973. Teknologie doktor och civilingenjör i industriell ekonomi samt har forskat och undervisat vid Wharton School, University of Pennsylvania, USA. Tidigare karriär inom AB Volvo.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011.

Bodil Björk Styrelseledamot
Född 1957. Löneadministratör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 2009. Styrelseledamot sedan 2014. Arbetstagarrepresentant, Unionen.

Gunnar Bolin Styrelseledamot
Född 1959. Finklippningsoperatör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1985. Styrelseledamot sedan 2007. Arbetstagarrepresentant, IF Metall.