Styrelse

Precomp Solutions styrelse består av fyra ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, samt en styrelsesuppleant. De har valts för tiden intill årsstämman 2017. Vidare har två arbetstagarledamöter och två arbetstagarsuppleanter utsetts.
 

  • Styrelseordförande: Reinhold Dånmark
  • Ledamöter: Martin Larsson , Harriet Lidh, Stig-Arne Blom
  • Styrelsesuppleant: Anders Jansson
  • Arbetstagarrepresentanter: Faton Voca, Gunnar Bohlin


Reinhold Dånmark Styrelseordförande
Född 1953. Civilingenjör Teknisk Fysik, Kungliga Tekniska Högskolan. Entreprenör och investerare. Tidigare bl a vVD Powerbox.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Nycopac AB.


Martin Larsson Styrelseledamot
Född 1969. Civilingenjör Maskinteknik Kungliga Tekniska Högskolan. CEO för Plastal Industri AB. Tidigare inköpsdirektör för Saab och GM.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2015. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Jobro Plåtkomponenter AB.


Harriet Lidh Styrelseledamot
Född 1965. Maskiningenjör samt marknadsekonom vid IHM Business school i Göteborg. Tidigare VD vid Lidhs verktyg AB. Idag aktivs arbetande styrelsemedlem i flertalet industrirelaterade styrelser.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2017.


Stig-Arne Blom Styrelseledamot
Född 1948. Civilingenjör Maskinteknik Chalmers Tekniska Högskola. Tidigare CEO för IRO, numera delägare i ett antal bolag.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2014. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Elos AB, Kraftpowercon Sweden AB, Jobro Plåtkomponenter AB, Plastal Industri AB m fl.


Anders Jansson Styrelsesuppleant
Född 1967. Utbildad affärsekonom vid IHM Göteborg. Tidigare karriär inom AB Volvo.
Verksam i Precomp Solutions styrelse sedan 2011.


Faton Voca Arbetstagarledamot
Född 1977. Projektledare på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1999. Styrelseledamot sedan 2017. Representant för Unionen.


Gunnar Bolin Arbetstagarledamot
Född 1959. Finklippningsoperatör på Precomp Solutions AB. Anställd i bolaget sedan 1985. Styrelseledamot sedan 2007. Representant för IF Metall.

Nyheter

2018-09-20 Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Contact list summer 2018 2018-04-04 Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2018-03-09 Information om riktad nyemission 20180309 2017-03-30 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2017-01-10 Valberedning Årsstämma 2017 2016-11-09 Precomp Solutions söker underhållstekniker 2016-03-24 Kallelse till årsstämma 2016-01-25 Valberedning Årsstämma 2016 2015-11-11 Delårsrapport januari – september 2015 2015-08-18 DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015 2015-06-29 Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions 2015-05-05 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 2015-05-05 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 2015-04-07 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2015-04-01 Precomp Solutions får order från trogen fordonskund 2015-03-03 Bokslutsrapport 2014 2015-01-22 Valberedning Årsstämma 2015 2014-12-02 Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer. 2014-11-26 Precomp Solutions startar serieproduktion av nya detaljer till Husqvarna 2014-10-08 Precomp Solutions har fått order från global tillverkare av värmeväxlare. 2014-09-23 Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem. 2014-08-21 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 2014-05-06 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 2014-04-15 Årsredovisning 2013