Valberedning Årsstämma 2016

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen. 

Valberedningen ska föreslå till bolagsstämman; 

1. Namn på ledamöter 
2. Antal ledamöter 
3. Ersättning till dessa 
4. Eventuella suppleanter 
5. Ersättning till bolaget revisorer 
6. Ordförande på stämman 2016 

Valberedningen är nu redo att ta emot förslag från våra aktieägare enligt ovan nämnda punkter som kan vara underlag på valberedningens träff. Styrelseordförande tar även emot andra förslag som kan stärka bolagets framgång. 

Skicka förslagen till reinhold.danmark@precomp.com eller ring 0707-55 58 59 till Reinhold direkt. Ange gärna ert telefonnummer. 

Ulricehamn 2016-01-25

Precomp Solutions AB (publ)

Reinhold Dånmark, styrelseordförande

Bolagets certified adviser är Consensus Asset Management AB.