Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions

 

 

Bolagets majoritetsägare, Precomp Holding, sålde den 18 juni 268.000 B-aktier till stämmovalda styrelseledamöter samt till bolagets VD. En uppdaterad insynsförteckning återfinns här.

Ulricehamn 2015-06-29 

Martin West, VD 

Bolagets certified adviser är Consensus Asset Management AB.

Läs mer här.