Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer.

 

Precomp Solutions har fått order från ABB på precisionskomponenter till nästa generations kontaktorer. Tillverkningen startar i slutet av 2014. Ordervärdet vid fulltaktsproduktion uppgår till drygt 12 Mkr per år. Ordervärdet för verktygstillverkningen, vilken redan har påbörjats, uppgår till ca 1 Mkr.

”Det är glädjande att vi stärker affärsrelationen med ABB, där vi nu får order från en ABB-division som vi tidigare inte haft som kund. Det är också en betydelsefull order i och med att den ökar vår försäljning utanför fordonssektorn, vilket ligger i linje med vår strategiska målsättning.”

Ulricehamn 2014-12-02

Martin West, VD

Bolagets Certified Adviser är Consensus.