Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem.

Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem.

Precomp Solutions har fått order från Autoliv på ett delsystem till ett nyutvecklat säkerhetssystem. Delsystemet består av tre finklippta detaljer samt en inköpt komponent. Tillverkning av detaljerna och sammansättning av delsystemet kommer att ske vid bolagets fabrik i Bulgarien. Serieproduktion startar 2016. Ordervärdet för detaljtillverkningen är konfidentiellt enligt önskemål från kunden, men är signifikant för bolaget. Ordervärdet för verktygstillverkningen, vilken redan har påbörjats, uppgår till drygt 2 Mkr.

 

"Det är oerhört glädjande att Autoliv väljer att låta oss tillverka delsystemet till detta nya säkerhetssystem. Vi har sedan länge ett gott samarbete med Autoliv, som är en av företagets viktigaste kunder, där vi har stöttat Autoliv i utvecklingsarbetet av delsystemet. Tillsammans med Autoliv har vi stora förhoppningar om kraftigt stigande volymer på sikt."

 

Ulricehamn 2014-09-23

 

Martin West, VD