Delårsrapport januari – september 2015

DELÅRSRAPPORT

1 januari – 30 september 2015

Perioden januari - september 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 Mkr (112,5)
  • Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till 3,0 Mkr (2,2)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1,6 Mkr (0,7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,4 Mkr (4,4)

Tredje kvartalet 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden juli - september uppgick till 32,0 Mkr (31,6)
  • Rörelseresultatet för årets tredje kvartal uppgick till 0,0 Mkr (-0,4)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -0,4 Mkr (-0,9)

 

För att läsa delårsrapoprten i sin helhet klicka här