Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

Perioden januari - mars 2015 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 37,8 Mkr (41,1)
  • Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,1 Mkr (+1,8)
  • Resultatet efter skatt uppgick till +0,6 Mkr (+1,3)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 Mkr (1,7)

För att läsa delårsrapoprten i sin helhet klicka här.