DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015

Första halvåret 2015 i sammandrag 

· Nettoomsättningen för första halvåret var 79,3 Mkr (80,9) 
· Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till +3,0 Mkr (+2,6). 
· Resultatet efter skatt uppgick till +2,0 Mkr (+1,6) 
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3,0 Mkr (5,6)

För att läsa delårsrapoprten i sin helhet klicka här