Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014

Första halvåret 2014 i sammandrag

  • Nettoomsättningen för första halvåret var 80,9 Mkr (68,3)
  • Rörelseresultatet för årets första sex månader uppgick till +2,6 Mkr (-4,1).
  • Resultatet efter skatt uppgick till +1,6 Mkr (-4,9)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 Mkr (-0,6)

 

För att läsa delårsrapoprten i sin helhet klicka här.