Bokslutsrapport 2014

Bokslutsrapport 2014

Bolagets omsättning för helåret 2014 uppgår till 151,3 Mkr (138,1 Mkr), vilket är en ökning med drygt 13 Mkr mot föregående år, motsvarande en omsättningstillväxt på ca 10%. Rörelseresultatet ökade med nästan samma belopp, 10,2 Mkr, och är ett kraftfullt bevis på flertalet lyckosamma kostnadsreducerade åtgärder som har initierats under senare år. Det är likaså ett bevis på en lyckosam turn-around av bolaget, där förtroende från gamla och nya kunder har förstärkts eftersom turn-arounden är genomförd utan att prisförändringar gjorts i strid med ingångna avtal.

För att läsa bokslutsrapporten i sin helhet klicka här