Årsredovisning 2013

Precomp Solutions AB (Publ) årsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig, för att läsa årsredovisningen i sin helhet klicka här.