Miljöpolicy

Vi verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör
utifrån dess miljöpåverkan.

Därför fokuserar vi på att
· ha hög medvetenhet kring miljöfrågor hos alla våra
medarbetare, där vi lägger stort fokus på återanvändning.
· utmana den egna verksamheten, kunder och leverantörer att
ständigt förbättra våra produkters och processers
miljöpåverkan.
· inom vårt verksamhetsområde hålla oss uppdaterade om nya
forskningsrön samt legala och andra för organisationen
bindande krav, och att efterleva dessa.
· upprätthålla vårt frivilliga miljötillstånd hos Länsstyrelsen.
· förebygga förorening, vilket är extra viktigt med tanke på vår
närhet till unika vattenområden.

Klicka på länken nedan för att öppna som pdf.

 

Miljöpolicy_20180308.pdf