Styrelse

Reinhold Dånmark
Styrelseordförande i Precomp Solutions AB sedan 2011.
Civ ing teknisk fysik KTH.
Styrelseordförande i Nycopac AB.
Driver eget konsultföretag, Skuggfaxe AB.

Gustaf Bråkenhielm
Styrelseledamot i Precomp Solutions AB sedan 2011.
Styrelseordförande i Conjet AB.
Tidigare befattningar:
Verkställande direktör Cewe Instrument.
Vice verkställande direktör Autoliv.

Håkan Meyer
Styrelseledamot i Precomp Solutions AB sedan 2011.
Senior partner i Albatross78 Företagsutvecklarna AB.

Manfred Baaske
Styrelseledamot i Precomp Solutions AB sedan 2007.
Tidigare uppdrag/befattningar:
General Plant Manager, Volvo Cars Torslanda.
Senior Vice President, Deputy Mfg, Volvo Cars.
Project Director Mfg, Volvo Cars.

Håkan Öman
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant i Precomp Solutions AB sedan 2002.
Produktions- och logistikchef.

Gunnar Bohlin
Styrelseledamot, arbetstagarrepresentant i Precomp Solutions AB sedan 2007.
Maskinoperatör