Insynsregister

Personer med insynsställning

Namn Insynsställning A-aktier B-aktier Optioner
Reinhold Dånmark   Styrelseordförande 9 074 900* 59 696 645* 0
Manfred Baaske Styrelseledamot 0 56 000 0
Gustaf Bråkenhielm Styrelseledamot 0 0 0
Håkan Meyer Styrelseledamot 0 0 0
Martin West Verkställande direktör 9 074 900* 56 034 941* 0
Anders Jansson Vice verkställande direktör 9 074 900* 56 034 941* 0
Gunilla Ringström Ledningsgruppsmedlem 0 25 000 0
Morgan Rehnström Ledningsgruppsmedlem 0 0 0
Christian Andersson Ledningsgruppsmedlem 0 0 0
Håkan Öman Ledningsgruppsmedlem,
Arbetstagarrepresentant i styrelsen
0 10 000 0
Bodil Björk Arbetstagarsuppleant i styrelsen 0 0 0
Gunnar Bohlin Arbetstagarrepresentant i styrelsen 0 0 0
Anders Johansson Arbetstagarsuppleant i styrelsen 0 0 0
Markus Hellsten Revisor 0 0 0

Innehav inkluderar även ägande genom bolag och familj
* Varav 9 074 900 A-aktier och 56 024 941 B-aktier ägs via Precomp Holding AB.


Förändringar

 

Datum Namn Förändring Värdepapper
2011-07-07     Reinhold Dånmark     + 300 000 B
2011-07-07     Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 2 995 512 B
2011-04-11 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 53 029 429 B
2011-04-11 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 9 074 900 A