Insynsregister

Personer med insynsställning

Namn Insynsställning A-aktier B-aktier Optioner
Reinhold Dånmark   Styrelseordförande 9 074 900* 59 696 645* 0
Manfred Baaske Styrelseledamot 0 56 000 0
Gustaf Bråkenhielm Styrelseledamot 0 0 0
Håkan Meyer Styrelseledamot 0 0 0
Martin West Verkställande direktör 9 074 900* 56 034 941* 0
Anders Jansson Vice verkställande direktör 9 074 900* 56 034 941* 0
Gunilla Ringström Ledningsgruppsmedlem 0 25 000 0
Morgan Rehnström Ledningsgruppsmedlem 0 0 0
Christian Andersson Ledningsgruppsmedlem 0 0 0
Håkan Öman Ledningsgruppsmedlem,
Arbetstagarrepresentant i styrelsen
0 10 000 0
Bodil Björk Arbetstagarsuppleant i styrelsen 0 0 0
Gunnar Bohlin Arbetstagarrepresentant i styrelsen 0 0 0
Anders Johansson Arbetstagarsuppleant i styrelsen 0 0 0
Markus Hellsten Revisor 0 0 0

Innehav inkluderar även ägande genom bolag och familj
* Varav 9 074 900 A-aktier och 56 024 941 B-aktier ägs via Precomp Holding AB.


Förändringar

 

Datum Namn Förändring Värdepapper
2011-07-07     Reinhold Dånmark     + 300 000 B
2011-07-07     Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 2 995 512 B
2011-04-11 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 53 029 429 B
2011-04-11 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) + 9 074 900 A

Nyheter

2018-09-20 Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Contact list summer 2018 2018-04-04 Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2018-03-09 Information om riktad nyemission 20180309 2017-03-30 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2017-01-10 Valberedning Årsstämma 2017 2016-11-09 Precomp Solutions söker underhållstekniker 2016-03-24 Kallelse till årsstämma 2016-01-25 Valberedning Årsstämma 2016 2015-11-11 Delårsrapport januari – september 2015 2015-08-18 DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015 2015-06-29 Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions 2015-05-05 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 2015-05-05 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 2015-04-07 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2015-04-01 Precomp Solutions får order från trogen fordonskund 2015-03-03 Bokslutsrapport 2014 2015-01-22 Valberedning Årsstämma 2015 2014-12-02 Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer. 2014-11-26 Precomp Solutions startar serieproduktion av nya detaljer till Husqvarna 2014-10-08 Precomp Solutions har fått order från global tillverkare av värmeväxlare. 2014-09-23 Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem. 2014-08-21 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 2014-05-06 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 2014-04-15 Årsredovisning 2013