Ren precision sedan 1956

Precomp Solutions har sin grund i Maskin-Elektro som startades av Paul Sekely i Ulricehamn 1956. Maskin-Elektro var till en början inriktad på att linda elmotorer som användes till vindrutetorkare på personbilar. Under en affärsresa till Schweiz kom Paul Sekely i kontakt med finklippningstekniken. Strax därefter fick företaget i uppdrag att leverera verktyg till dåvarande Svenska Dataregister (Sweda) och Hugin i Stockholm som hade börjat nyttja finklippningstekniken under inledningen av 60-talet för detaljer till mekaniska kassa-, räkne- och bokföringsmaskiner.

1966 kompletterades den konventionella pressningen med den första finklippningspressen. Finklippningsverksamheten växte därefter snabbt och tekniken blev med tiden företagets huvudinriktning och kärnverksamhet.

1976 sålde Paul Sekely Maskin-Elektro till Rotima Investment (nuvarande Consilium). Strax därefter utökades tillverkningsprogrammet med verktygsövervakare samt styr- och kontrollutrustning för plåtbearbetningspressar, för att sedermera avyttras 1985.

Bokstavligen över en natt 1977 försvann nästan all efterfrågan av finklippta komponenter till Sweda och Hugin, i det teknikskifte som skedde då elektroniken gjorde sitt intåg och elektriska lågprismaskiner från Japan övertog marknaden.

80-talet kom att ägnas åt att öka försäljningen mot fordonsindustrin. I takt med ökande krav på fordonssäkerhet kom också detta segment att växa kraftigt för bolaget.

1996 förvärvades Turon, som hade sin bakgrund i Sweda, med verksamhet inom finklippning och konventionell pressning. Året senare införlivades Turon med Maskin-Elektro och Consilium Components bildades. Året efter förvärvades finklippningsverksamheten från Silva Production, och Consilium Components blev nu Skandinaviens enda bolag med finklippning som kärnverksamhet.

Under 2005 tog bolaget steget ut i Europa och etablerade en fabrik i Sofia, Bulgarien. Fabrikens fokus var från början (och är än idag) finklippning och efterföljande monteringsarbete.

2007 valde Consilium att dela ut bolaget till sina aktieägare och bolaget börsnoterades på Stockholmsbörsens First North-lista under det nuvarande företagsnamnet Precomp Solutions AB. Efter 35 år med samma huvudägare fick bolaget under 2011 nya huvudägare i Precomp Holding.


Kassaregister från Sweda. Publicerad med tillstånd av Tekniska museet, Stockholm.

Nyheter

2018-09-20 Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) Contact list summer 2018 2018-04-04 Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2018-03-09 Information om riktad nyemission 20180309 2017-03-30 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2017-01-10 Valberedning Årsstämma 2017 2016-11-09 Precomp Solutions söker underhållstekniker 2016-03-24 Kallelse till årsstämma 2016-01-25 Valberedning Årsstämma 2016 2015-11-11 Delårsrapport januari – september 2015 2015-08-18 DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015 2015-06-29 Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions 2015-05-05 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 2015-05-05 Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015 2015-04-07 Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ) 2015-04-01 Precomp Solutions får order från trogen fordonskund 2015-03-03 Bokslutsrapport 2014 2015-01-22 Valberedning Årsstämma 2015 2014-12-02 Precomp Solutions får stor order från ABB på detaljer till nästa generations kontaktorer. 2014-11-26 Precomp Solutions startar serieproduktion av nya detaljer till Husqvarna 2014-10-08 Precomp Solutions har fått order från global tillverkare av värmeväxlare. 2014-09-23 Precomp Solutions får order från Autoliv till nytt säkerhetssystem. 2014-08-21 Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2014 2014-05-06 Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 6 maj 2014 2014-04-15 Årsredovisning 2013