2019-04-18

Precomp Solutions AB publicerar årsredovisning för 2018

Bolagets årsredovisning med tillhörande revisionsberättelse har idag publicerats på bolagets hemsida www.precomp.com. 

Ulricehamn 2019-04-18

Martin West, VD Precomp Solutions AB, 0703-530884, martin.west@precomp.com 

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, 08-4638300, certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Precomp Solutions AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2019 kl. 19.00 CET.

 Ladde ner rapport