Aktie

Precomp Solutions AB (publ) är registrerat på Nasdax OMX First North under kortnamnet PCOM B, ISIN nummer för B aktien är SE0002114330.

Följ denna länk för att se aktuell aktieinformation från Nasdax OMX First North.

Bolagets Certified Adviser är:

Erik Penser Bank

Box 7450

103 91 Stockholm

08-463 80 00

 

Insynsregister

Personer med insynsställning

Namn Insynsställning A-aktier B-aktier
Reinhold Dånmark Styrelseordförande 907 490* 5 865 658*
Martin Larsson Styrelseledamot            0 10 000
Kajsa Södergran Styrelseledamot            0 20 000
Stig-Arne Blom Styrelseledamot            0 10 000
Martin West Verkställande direktör 907 490* 5 410 987*
Anders Jansson Vice verkställande direktör 907 490* 5 412 319*
                      
Stefan Inhammar Ledningsgruppsmedlem  0        0
Morgan Rehnström Ledningsgruppsmedlem            0               0
Christian Andersson Ledningsgruppsmedlem            0               0
Håkan Öman Ledningsgruppsmedlem,
Arbetstagarrepresentant i styrelsen
           0        1 000
Bodil Björk Arbetstagarsuppleant i styrelsen            0               0
Gunnar Bohlin Arbetstagarrepresentant i styrelsen            0               0
Anders Johansson Arbetstagarsuppleant i styrelsen            0               0
Markus Hellsten Revisor            0               0

Innehav inkluderar även ägande genom bolag och familj
* Varav 907 490 A-aktier och 5 267 320 B-aktier ägs via Precomp Holding AB.


Förändringar
 

Datum Namn Förändring Värdepapper
2014-04-07 Anders Jansson     + 2 500 B
2015-06-18 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) - 268 000 B
2015-06-18 Reinhold Dånmark + 76 000 B
2015-06-18 Martin West + 76 000 B
2015-06-18 Anders Jansson + 76 000 B
2015-06-18 Stig-Arne Blom + 10 000 B
2015-06-18 Kajsa Södergran + 20 000 B
2015-06-18 Martin Larsson + 10 000 B
2016-06-29 Reinhold Dånmark, Martin West och Anders Jansson (via Precomp Holding AB) - 66 667 B
2016-06-29 Reinhold Dånmark + 66 667 B