2016-03-24

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...
2016-01-25

Valberedning Årsstämma 2016

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen.

Läs mer...
2015-11-11

Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Läs mer...
2015-08-18

DELÅRSRAPPORT 1 januari – 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Läs mer...
2015-06-29

Styrelseledamöter förvärvar aktier i Precomp Solutions

Bolagets majoritetsägare, Precomp Holding, sålde den 18 juni 268.000 B-aktier till stämmovalda styrelseledamöter samt till bolagets VD. En uppdaterad insynsförteckning återfinns på bolagets hemsida under Investerare - Aktie.

Läs mer...
2015-05-05

Kommuniké från årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015

Vid årsstämma i Precomp Solutions AB (publ) den 5 maj 2015 fastställdes styrelsens och verkställande direktörens förslag att vinstmedlen överförs i ny räkning. Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med styrelsens förslag.

Läs mer...
 
Äldre Nyheter