2017-03-30

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...
2017-01-10

Valberedning Årsstämma 2017

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen.

Läs mer...
2016-11-09

Precomp Solutions söker underhållstekniker

Precomp Solutions söker 2 st underhållstekniker

Läs mer...
2016-03-24

Kallelse till årsstämma

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 april 2016 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...
2016-01-25

Valberedning Årsstämma 2016

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen.

Läs mer...
2015-11-11

Delårsrapport januari – september 2015

Delårsrapport januari – september 2015

Läs mer...
 
Äldre Nyheter