2018-09-20

Kallelse till extra årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Precomp Solutions Aktiebolag (publ), 556074-2800 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma Torsdag den 11 oktober 2018 kl. 13:00 i Bolagets lokaler på Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...

Contact list summer 2018

Läs mer...
2018-04-04

Kallelse till årsstämma 2018 i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 2 maj 2018 klockan 16.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...
2018-03-09

Information om riktad nyemission 20180309

Informationsbrev till aktieägare i Precomp Solutions AB (publ) ("Bolaget") och andra investerare om Bolagets situation, om den kommande riktade nyemissionen, samt information till de investerare som önskar delta i Bolagets kommande nyemission.

Läs mer...
2017-03-30

Kallelse till årsstämma i Precomp Solutions Aktiebolag (publ)

Aktieägare i Precomp Solutions AB (publ), 556074-2800 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2017 klockan 14.00, Precomp Solutions, Bronäsgatan 6, Ulricehamn.

Läs mer...
2017-01-10

Valberedning Årsstämma 2017

Styrelseordförande avser att under mars månad sammankalla en valberedning inför stämman. De större ägarna kommer att vidtalas om de önskar delta i valberedningen.

Läs mer...
 
Äldre Nyheter